Privacy

Opdrachtgever:

Dat ben jij, de ondernemer met jouw werknemers die gebruik maakt van ons platform.

Bezoeker:

De bezoekers van de website www.bessy.nl.

Persoonsgegevens:

Alle gegevens die een natuurlijke persoon (de betrokkene), in het geval van Bessy Solutions de Bezoeker of de Opdrachtgever, identificeren of identificeerbaar maken, waaronder een naam, (e-mail)adres en identificatienummer.

Verwerker:

De persoon of de organisatie die voor de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld via een webapplicatie, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Verwerkingsverantwoordelijke:

De persoon of organisatie die bepaalt of er Persoonsgegevens mogen worden verwerkt en zo ja, welke, met welk doel deze Persoonsgegevens mogen worden verwerkt, wat die verwerking precies inhoudt en welke middelen daarbij gebruikt mogen worden.

Algemeen

 1. Dit privacy statement geldt voor alle websitebezoeken van de website www.bessy.nl (hierna te noemen: ‘de Website’) door Bezoekers en het gebruik van de Bessy Solutions software (hierna te noemen: ‘de Software”) door Opdrachtgevers.
 1. De verwerking van Persoonsgegevens heeft te allen tijde een wettelijke grondslag, zoals jouw toestemming, noodzakelijkheid in het kader van een overeenkomst waarbij jij de Opdrachtgever bent, dan wel noodzakelijkheid ter behartiging van ons gerechtvaardigde (bedrijfs)belang, welke wij altijd zullen afwegen tegen jouw recht op privacy.
 2. Wij hebben een bewaartermijnen beleid opgesteld voor de verwerking van Persoonsgegevens en bewaren de Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van bezoekers

 1. Om Bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het voor ons noodzakelijk om Persoonsgegevens van de Bezoeker op te vragen en/of te verwerken.
 2. Wanneer jij gebruikmaakt van de Website en het contactformulier op de Website invult, slaat Bessy Solutions de volgende persoonsgegevens van jou op:
 1. Gebruikersdata: om het gebruik van de Website en bepaalde functies hiervan te vergemakkelijken en om onze Website te verbeteren, verzamelen wij, door middel van het plaatsen van cookies, de volgende gebruikersdata:
 1. IP-adres
 2. type browser
 3. datum en tijd van jouw bezoek aan de Website
 4. de wijze waarop jij als Bezoeker gebruik maakt van de Website
 1. Contactgegevens: als een Bezoeker gebruikmaakt van het contactformulier verzamelen wij Persoonsgegevens om de Bezoeker zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast heeft Bessy Solutions informatie nodig om maatwerk te kunnen leveren. De volgende Persoonsgegevens slaan wij op bij gebruik van het contactformulier:
 1. voornaam en/of achternaam
 2. e-mailadres
 3. telefoonnummer
 4. bedrijfsnaam
 5. de inhoud van het bericht
 1. Cookies: Bessy Solutions maakt op de Website gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door Bessy Solutions vind je in de Cookieverklaring.
 1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van opdrachtgevers
 1. Wanneer een natuurlijk persoon via de website bij Bessy Solutions solliciteert worden er gegevens verzameld om de sollicitaties zo goed mogelijk op te kunnen volgen. De volgende gegevens worden bewaard:
 1. voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. telefoonnummer
 4. cv
 5. motivatiebrief
 6. LinkedInprofiel
 7. Indeedprofiel
 1. De gegevens worden maximaal 4 weken bewaard en daarna vernietigd, tenzij jij bij ons in dienst treedt of toestemming verleent om de gegevens maximaal een jaar te bewaren voor toekomstige vacatures. 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van sollicitanten

 1. Wanneer een natuurlijk persoon via de website bij Bessy Solutions solliciteert worden er gegevens verzameld om de sollicitaties zo goed mogelijk op te kunnen volgen. De volgende gegevens worden bewaard:
 1. voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Telefoonnummer
 4. cv
 5. motivatiebrief
 6. LinkedInprofiel
 7. Indeedprofiel
 1. De gegevens worden maximaal 4 weken bewaard en daarna vernietigd, tenzij jij bij ons in dienst treedt of toestemming verleent om de gegevens maximaal een jaar te bewaren voor toekomstige vacatures.

Nieuwsbrief

 1. Op onze website kunnen Bezoekers zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Bessy Solutions gebruikt alleen de namen en e-mailadressen van Bezoekers om hen te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief wanneer zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. De nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je als Bezoeker direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.
 2. Bessy Solutions gebruikt alleen de naam en het e-mailadres om de Opdrachtgever te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief wanneer deze daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De nieuwsbrief bevat een link waarmee de Opdrachtgever zich direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.

Doorgifte aan derden

 1. Bessy Solutions zal jouw Persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken tenzij jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. In het geval dat Bessy Solutions Persoonsgegevens ontvangt van haar Opdrachtgever, zal Bessy Solutions voor doorgifte aan derden vooraf toestemming vragen aan haar Opdrachtgever.
 2. Bessy Solutions mag derden inschakelen die onder haar toezicht bepaalde, in dit privacy statement genoemde, verwerkingen van Persoonsgegevens uitvoeren. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Bessy Solutions en mogen geen verwerkingen van Persoonsgegevens uitvoeren voor eigen doeleinden.
 3. Bessy Solutions kan het noodzakelijk achten om Persoonsgegevens van de Opdrachtgever te delen met andere softwareleveranciers. Grondslag hiervoor is ofwel het uitvoeren van de overeenkomst met de Opdrachtgever of er zal expliciete toestemming gevraagd worden aan de Opdrachtgever. Deze softwareleveranciers worden ook wel subverwerkers genoemd. 

Websites en diensten van derden

 1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Bessy Solutions zijn verbonden. Bessy Solutions kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en/of veilige manier met jouw Persoonsgegevens omgaan. Bessy Solutions raadt jou aan om de privacy statements van dergelijke websites van derden goed te lezen voordat jij van een dergelijke website gebruikmaakt.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de Software moet je een account aanmaken bij Bessy Solutions en kan je gebruikmaken van sociale services zoals Facebook, Twitter of Telegram. Lees de privacyverklaring van deze diensten (die regelmatig kunnen wijzigen) nauwkeurig door om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen en hoe zij deze verwerken.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens, dataportabiliteit, klachten en opt-out

 1. Als Bezoeker van de Website heb jij het recht om jouw Persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen en/of verwijdering, vernietiging en afscherming van jouw Persoonsgegevens te eisen, zoals bepaald is in de AVG.
 2. Wanneer jij de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wilt uitoefenen, of wanneer jij vragen hebt omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over deze privacy statement, kan jij daarvoor contact opnemen met Bessy Solutions via team@bessy.nl.
 3. Waar jij toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van Persoonsgegevens, mag jij deze ook weer intrekken. Wanneer jij deze toestemming intrekt ga jij akkoord met het feit dat dit negatieve effecten kan hebben op de dienstverlening van Bessy Solutions of de kwaliteit van de Website. Op het moment dat de Opdrachtgever zijn toestemming intrekt is de dienstverlening van Bessy Solutions niet meer mogelijk en zal de overeenkomst met Opdrachtgever worden beëindigd.

Beveiliging

 1. Ter beveiliging van de Website en de Software maakt Bessy Solutions gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL-verbinding. Dit kan jij in de browser zien aan de URL in de adresbalk, die begint met https. 

Wijzigingen in de privacy statement

 1. Bessy Solutions heeft het recht dit privacy statement te wijzigen.
 2. Als Bessy Solutions mocht besluiten dit privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct in dit privacy statement opgenomen. Bessy Solutions zal jou gedurende een periode van 3 (drie) maanden, door middel van een vermelding op de Website, op de hoogte brengen van deze wijziging, en zal jou hier tevens van op de hoogte brengen door jou een e-mail hierover te sturen.