Variabelen

Variabelen in e-mail templates

Hoe variabelen te gebruiken zijn in e-mail templates

Variabelen in pdf templates

Hoe variabelen te gebruiken zijn in pdf templates

Voorbeeld

Beste ${task-client-name}

Taak

 • task-id
 • task-category
 • task-type
 • task-description
 • task-duration
 • task-checklists

Status

 • task-status
 • task-status-completed-date
 • task-qr-auth-date
 • task-qr-image

Client

 • task-client-id
 • task-client-name
 • task-billing-client-id
 • task-billing-client-name
 • task-client-email
 • task-client-phone

Planning

 • task-expiration-date
 • task-planned-date
 • task-planned-for-user-id
 • task-planned-for-user
 • task-planned-day-year
 • task-eta-from-time
 • task-eta-to-time
 • task-planned-time
 • task-planned-day-name
 • task-planned-day
 • task-planned-month

Werklocatie

 • task-location-id
 • task-location-name
 • task-location-street
 • task-location-street-number
 • task-location-postal-code
 • task-location-place

Meta

 • task-created-date
 • task-updated_date
 • task-backoffice-url
 • task-app-url
 • task-location-backoffice-url
 • task-location-app-url

Planbot suggesties

 • suggestion-id
 • suggestion-expires-at
 • suggestion-status
 • suggestion-task-id
 • suggestion-plan-portal-url
 • receiver-pick-timeslot-url

Heading